For å forebygge kontaktsmitte er god håndhygiene og systematisk renhold de viktigste tiltakene. Det finnes et stort utvalg strekkodelesere som er laget av antibakteriell materiale eller har et antimikrobielt belegg.